Deakin University Library Wayfinding 1

En redesign oppgave som gikk ut på å lage et forslag til et nytt "Wayfinding" system for skolens bibliotek. Universitetet har nærmere 30000 studenter fra hele verden og er multinasjonalt, moderne og nytenkende, men dette gjenspeiles ikke i deres nåværende løsning. Dette var en tredelt oppgave som gikk ut på følgende: 

Del1:  designe et sett med pictogramer til de 11 forskjellige litterære sjangerene av bøker ved biblioteket

Del 2:  designe og konstruere en mock-up av et kart over biblioteket

Del 3: Vise eksempler på hvordan biblioteket kan forbedre og modernisere sitt utseende ved hjelp av redesign løsninger. I tillegg skulle man designe en interaktiv pdf hvor alle delene av oppgaven var samlet. Pdf-en skulle se ut som en lett forståelig og minimalistisk nettside.

Jeg har spredd denne oppgaven ut over tre "posts", så sjekk ut del 2 og 3 også!

Date:

August 2013

Client:

Deakin University (student oppgave)

Role:

Designer

Tags:

Part 1: Pictograms