& Food Delikatesser (WIP)

& Food Delikatesser er nyåpnet forretning på Stabekk som blandt annet selger sauser, kjøtt, kaffe og krydder. Jeg hadde fikk i første omgang ansvaret for å lage en logo det kunne bygges videre på. Den er minimalistisk og elegant slik at den passer til & Food´s små og intime lokaler fyllt med lukseriøse kvalitetsvarer. Det var og viktig med en logo som tok seg bra ut i små som store formater, fra servietter til skilt. 

Videre nedover følger en visuell forklaring av logoen samt en håndfull av utforskninger rundt implementering av den.

Date:

Mars - (pågående)

Client:

& Food Delikatesser

Role:

Alt

Tags:

Visuell Identitet